Інформація щодо ліцензування

Кожен програмний продукт ліцензується на умовах Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем, яка надається разом із відповідним додатком. Далі подано короткий огляд застосовуваних ліцензій.
Безстрокові ліцензії
Тестова (Оціночна) ліцензія
Використання програмного забезпечення однією особою під будь-якою з підтримуваних операційних систем для оцінки із певними Тестовими обмеженнями.
1 користувач будь-яка кількість комп'ютерів
Дійсна для: UFS Explorer Standard Recovery, UFS Explorer RAID Recovery, UFS Explorer Network RAID, UFS Explorer Professional Recovery, UFS Explorer Standard Access, Recovery Explorer Standard, Recovery Explorer RAID, Recovery Explorer Professional, Raise Data Recovery, myPhoto Recovery, myDriveRecorder Recovery, myCCTV Recovery, Network Storage Recovery for Buffalo NAS, Network Storage Recovery for QNAP NAS, Network Storage Recovery for Synology NAS, Network Storage Recovery for WD MyCloud NAS, CI HEX Viewer.
Персональна ліцензія

Використання програмного забезпечення однією зареєстрованою фізичною особою вдома на будь-яких персональних комп'ютерах* під однією з підтримуваних операційних систем в особистих та освітніх цілях.


* Некомерційне використання на одному корпоративному комп'ютері також можливе для деяких продуктів.

1 користувач будь-яка кількість комп'ютерів
Дійсна для: UFS Explorer Standard Recovery, UFS Explorer RAID Recovery, UFS Explorer Network RAID, UFS Explorer Standard Access, Recovery Explorer Standard, Recovery Explorer RAID, Recovery Explorer Professional, Raise Data Recovery, CI HEX Viewer, myPhoto Recovery.
Корпоративна ліцензія
Використання програмного забезпечення зареєстрованою юридичною особою, компанією або організацією на 10 корпоративних комп'ютерах під однією з підтримуваних операційних систем в корпоративних некомерційних та освітніх цілях.
будь-яка кількість користувачів до 10 комп'ютерів
Дійсна для: UFS Explorer Standard Recovery, UFS Explorer RAID Recovery, UFS Explorer Network RAID, UFS Explorer Professional Recovery, Recovery Explorer Standard, Recovery Explorer RAID, Recovery Explorer Professional, CI HEX Viewer.
Академічна ліцензія
Використання програмного забезпечення в академічному середовищі одним кваліфікованим освітнім закладом на 10 комп'ютерах під однією з підтримуваних операційних систем в освітніх цілях, пов'язаних з навчанням, викладанням та некомерційними дослідженнями.
будь-яка кількість користувачів до 10 комп'ютерів
Дійсна для: UFS Explorer RAID Recovery, UFS Explorer Professional Recovery.
Урядова ліцензія
Використання програмного забезпечення правомочною урядовою установою на одному комп'ютері, який працює під управлінням однієї з підтримуваних операційних систем, для внутрішніх цілей.
будь-яка кількість користувачів 1 комп'ютер
Дійсна для: UFS Explorer RAID Recovery, UFS Explorer Professional Recovery.
Бізнес-ліцензія
Використання програмного забезпечення зареєстрованою юридичною особою, компанією або організацією на 10 корпоративних комп'ютерах під однією з підтримуваних операційних систем в комерційних, корпоративних та освітніх цілях.
будь-яка кількість користувачів до 10 комп'ютерів
Дійсна для: UFS Explorer Standard Access.
Комерційна ліцензія
Використання програмного забезпечення зареєстрованою юридичною особою, компанією або організацією на одному корпоративному комп'ютері під однією з підтримуваних операційних систем в комерційних, корпоративних та освітніх цілях.
будь-яка кількість користувачів 1 комп'ютер
Дійсна для: UFS Explorer Standard Recovery, UFS Explorer RAID Recovery, UFS Explorer Network RAID, UFS Explorer Professional Recovery, Recovery Explorer Standard, Recovery Explorer RAID, Recovery Explorer Professional, CI HEX Viewer.
Ліцензія посередника
Публікація, рекламування та продаж програмного забезпечення авторизованим торговельним посередником (реселером).
Індивідуальна угода
Дійсна для: Всіх продуктів.
Партнерська ліцензія
Публікація, рекламування, продаж та інше використання програмного забезпечення на підставі договору, який укладається з кожним партнером в індивідуальному порядку.
Індивідуальна угода
Дійсна для: Всіх продуктів.
Ліцензії, обмежені за кількістю використання
Одноразова ліцензія
Використання ліцензії зареєстрованою фізичною особою для збереження результатів однієї процедури із відновлення даних, виконаної за допомогою програмного забезпечення.
1 процедура
Дійсна для: myDriveRecorder Recovery, myCCTV Recovery.
Ліцензії, прив'язані до пристрою
Ліцензія для одного NAS
Використання програмного забезпечення однією зареєстрованою фізичною особою на будь-яких персональних комп'ютерах під однією з підтримуваних операційних систем для опрацювання єдиного пристрою NAS.
1 пристрій NAS
Дійсна для: Network Storage Recovery for Buffalo NAS, Network Storage Recovery for QNAP NAS, Network Storage Recovery for Synology NAS, Network Storage Recovery for WD MyCloud NAS.
Ліцензії з фіксованим терміном дії
Комерційна ліцензія на один пристрій
Використання програмного забезпечення зареєстрованою юридичною особою, компанією або організацією на одному корпоративному комп'ютері під однією з підтримуваних операційних систем протягом одного року в комерційних, корпоративних та освітніх цілях.
1 комп'ютер 1 рік
Дійсна для: UFS Explorer Technician, UFS Explorer Video Recovery, myDriveRecorder Recovery, myCCTV Recovery.
Урядова ліцензія на один пристрій
Використання програмного забезпечення правомочною урядовою установою на одному комп'ютері, який працює під управлінням однієї з підтримуваних операційних систем, протягом 1 року для внутрішніх цілей.
1 комп'ютер 1 рік
Дійсна для: UFS Explorer Technician, UFS Explorer Video Recovery.
Комерційна переносна ліцензія
Використання програмного забезпечення зареєстрованою юридичною особою, компанією або організацією на будь-яких корпоративних комп'ютерах (по одному комп'ютеру за раз) під однією з підтримуваних операційних систем протягом одного року в комерційних, корпоративних та освітніх цілях.
будь-яка кількість комп'ютерів 1 рік
Дійсна для: UFS Explorer Technician, UFS Explorer Video Recovery, myDriveRecorder Recovery, myCCTV Recovery.
Урядова переносна ліцензія
Використання програмного забезпечення правомочною урядовою установою на будь-яких комп'ютерах закладу (по одному комп'ютеру за раз) під управлінням однієї з підтримуваних операційних систем, протягом 1 року для внутрішніх цілей.
будь-яка кількість комп'ютерів 1 рік
Дійсна для: UFS Explorer Technician, UFS Explorer Video Recovery.